Kinh nghiệm sau nhiều năm chỉ ra cho chúng tôi: Việc không đầu tư cho một nhận diện thương hiệu nghiêm túc sẽ dẫn đến lãng phí từ: thay đổi mẫu mã ấn  phẩm, bao bì, hình ảnh truyền thông, chi phí in ấn.

Sở hữu một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tránh khỏi những lãng phí đó và đem lại hiệu quả cho các hoạt động truyền thông, marketing

Comments

comments