ALOGOOO
Happy Working

Con đường từ thiết kế đến ứng dụng không phải lúc nào cũng trơn tru, bằng phẳng. Mục tiêu thiết kế của chúng tôi không dừng lại ở việc Logo đó có độc đáo, sáng tạo hay không mà Logo đó liệu có được bảo hộ thành công? Con đường để biểu tượng đó trưởng thành cùng doanh nghiệp sẽ cần phải được trang bị những gì ? Đó là những câu hỏi làm tôn chỉ hành động cho chúng tôi “thiết kế phải đi đôi với ứng dụng”.